Controlul temperaturii structurii de beton Roth Isocore

Isocore® - tehnologie anticipativă de sistem

Exploatarea potențialului stocare al betonului cu controlul temperaturii miezului betonului Roth

Controlul temperaturii miezului betonului Roth Isocore® permite creșterea și scăderea temperaturii unei clădiri prin integrarea sistemului de țevi de transport al apei în plafoanele din beton solid şi modulele pereților, utilizarea capacitatea acestora de stocare a energiei.Roth Isocore® este ideal pentru utilizarea în construcţia de clădiri de birouri şi administrative noi cu o masă termică mare.Datorită temperaturilor de sistem scăzute la încălzire şi temperaturilor de sistem relativ ridicate în timpul răcirii, Roth Isocore® poate fi combinat cu surse de energie regenerabile, cum ar fi sisteme solare și de pompe de căldură, cu un efect excelent.Roth Isocore® este un sistem eficient energetic, ecologic şi anticipativ proiectat pentru controlul temperaturii clădirii pe tot parcursul anului, ținând cont în mare măsură de preocupările ecologice.

Pe scurt

  • Soluții de sistem individuale, specifice clădirii, adaptate pentru a se potrivi specificațiilor de construcție de pe teren pentru module solide de plafoane și pereți
  • Componente de sistem ce lucrează în armonie unele cu altele
  • Tehnicile de instalare pot fi variate pentru a satisface cerinţele fiecărei clădiri
  • Strategii variabile de integrare a hidraulicii în sistemul global de inginerie al unei clădiri
  • Date de performanţă a sistemului validate conform cu toate standardele relevante
  • Servicii cuprinzătoare Roth de planificare și consiliere
  • Îndrumare pe șantier și acceptanță a sistemului specific clădirii
  • Suport din partea experţilor cu mulţi ani de experienţă în dezvoltarea proiectelor