Stație de comandă RKR 3 HK

Stație de comandă RKR 3 HK

O stație de comandă, inclusiv un controler climatic integrat CC-HC pentru controlul central, dependent de condițiile meteo al temperaturii de admisie (control al temperaturii compensat meteo) pentru încălzire radiantă şi opţional pentru răcire radiantă.

Unitatea compactă, premontată este complet închisă într-o carcasă din PPE cu hidraulică complet izolată conform EnEV. Stația de comandă Roth RKR 3 H/K este proiectată cu o putere termică îmbunătăţită de până la 18 KW pentru case independente sau semi-independente.